Alpha Kappa Alpha V Neck Tshirts

AKA V NECK TSHIRTS  AKA V NECK TEES,ALPHA KAPPA ALPHA V NECK TSHIRTS, ALPHA KAPPA ALPHA V NECK TEES, AKA IVY V NECK TEES,  ALPHA KAPPA ALPHA IVY V NECK TSHIRTS.